[UPDATE]- SẢN XUẤT ĐAI CHỮ V

Bắt đầu sản xuất V-Belts vào năm 1948.
Ban lãnh đạo chắc chắn rằng việc sản xuất đai chữ V có thể cung cấp một nền tảng kinh tế đảm bảo cho tương lai. Việc sản xuất thắt lưng chữ V bắt đầu chỉ với ba nam và ba nữ trong tổng số 118 nhân viên.
No alternative text description for this image

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat hỗ trợ
Chat ngay