[UPDATE]- OPTIBELT SUPER XE POWER PRO

Hệ thống Optibelt SUPER XE-POWER PRO M = S không cần bảo trì mới mở ra phạm vi mới để thiết kế các bộ truyền động truyền lực ma sát, ngay cả trên đường kính ròng rọc nhỏ nhất, trong phạm vi nhiệt độ khắc nghiệt và ở tốc độ cao nhất.
No alternative text description for this image

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat hỗ trợ
Chat ngay