[UPDATE]-OPTIBELT ELASTOMIT(X-RAY PROTECTION FOOD)

Để đáp ứng nhu cầu cao của ngành công nghiệp thực phẩm, Optibelt cung cấp vật liệu rèm bảo vệ không chứa chì cho hệ thống tia X. được sử dụng, trong số những thứ khác, trong việc phát hiện các dị vật trong thực phẩm. Một số phẩm chất cũng đặc biệt thích hợp khi tiếp xúc với hàng hóa không đóng gói.
Do đó, vật liệu của chúng tôi là giải pháp lý tưởng để kết hợp bảo vệ chống lại các loài gặm nhấm và các yêu cầu cao về an toàn thực phẩm.
Để đảm bảo tính bền vững và cho phép thu hồi các nguyên liệu thô (kim loại) có giá trị, vật liệu bảo vệ tia X có thể được tái chế bằng nhiệt.
No alternative text description for this image

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat hỗ trợ
Chat ngay