Optibelt ALPHA TORQUE

Đai răng đồng tốc pulyurethane đúc liền
Theo hệ metter, hệ inch; một mặt hoặc 2 mặt, không cần bảo trì

Chat hỗ trợ
Chat ngay