Ổ bi đũa hình côn

Ổ đũa côn có cấu tạo gồm vòng trong đặc và nhiều vòng ngoài có các mặt lăn côn và các con lăn côn với các khung. Các vòng bi này không tự duy trì được. Kết quả là, vòng trong cùng với các con lăn và khung có thể được lắp tách rời khỏi vòng ngoài.

Danh mục: ,
Chat hỗ trợ
Chat ngay