Băng tải dùng trong Ngành dệt

Băng tải trục chính để xử lý sợi, bông vải, cho sản phẩm không dệt và tã.

Danh mục:
Chat hỗ trợ
Chat ngay