Optibelt SUPER XE-POWER M=S

Đai thang mép trần, răng đúc liền, hiệu suất cao
Tiêu chuẩn DIN 7753 Part 1, ISO 4184 và RMA / MPTA

Danh mục: